Matlamat Penubuhan Persatuan

1) MENYATUPADUKAN BEKAS PELAJAR SMKA KUALA ABANG, DUNGUN, TERENGGANU

2) MEMBERI BANTUAN KEPADA PIHAK SEKOLAH DALAM BENTUK SUMBER TENAGA,KEWANGAN DAN MATERIAL SERTA LAIN-LAIN PERKARA YANG PERLU DEMI KEMAJUAN SEKOLAH

3) MENGUMPUL KEPAKARAN DALAM PELBAGAI ASPEK DIKALANGAN BEKAS PELAJAR SEBAGAI PEMANGKIN KECEMERLANGAN SEKOLAH
4)MEMBANTU MENJAYAKAN PROGRAM-PROGRAM AKADEMIK DAN KO AKADEMIK KEARAH MENJAYAKAN VISI DAN MISI SMKA KUALA ABANG

5) MEMUPUK SEMANGAT PERSAHABATAN DAN PERSEFAHAMAN DI KALANGAN AHLI

About admin